set_pent

SETIN TEMPPELI

- Hyperborea -

set_pent

Etusivu

Kirjoitukset

Arkisto

Historia

Vastineet

FAQ

Blogi

Linkit

Päivitykset

Yhteystiedot

Usein kysytyt kysymykset
(DEA = DenytEnAmun, KB = Karl A. Berghem)

K: Mitkä ovat Setin Temppelin viralliset mielipiteet?

V: (DEA) Setin Temppelillä on hyvin vähän virallisia kantoja. Virallisilla mielipiteillä tarkoitetaan sellaisia kaikkia setiläisiä sitovia sääntöjä kuten oman maan lakien kunnioittaminen. Lisäksi on joitakin varsin yleisluontoisia filosofis-eettisiä ajatuksia, joiden voi ajatella edustavan setiläisiä ryhmänä. Tällaisia ovat mm. elämän ja kehityksen kunnioittaminen (esimerkiksi nihilismin ja rappion sijasta).

K: Sitä ja sitä on tehtävä siinä ja siinä ajassa jäsenyyden alkuaikana tai olet erotettu. Kuitenkin Setin Temppeli korostaa individualismin merkitystä yksilön kehityksessä.

V: (KB) En katsoisi individuaalisuuden olevan millään tavoin liitoksissa lineaariseen aikakäsitykseen tässä yhteydessä, koska ei ole mitään listaa konkreettisista asioista joita olisi pakko tehdä kyseessä olevien kahden vuoden aikana. Individualismi astuu kehiin juuri siinä, että jäsenen on osoitettava aitoa pyrkimystä ymmärtää Setin Temppelin keskeisintä filosofiaa ja perusperiaatteita, ja lopulta myös kyettävä hyödyntämään niistä kumpuavaa näkemystä kehittääkseen itseään olemassaolonsa kaikilla alueilla. Setin Temppeli ei ole myöskään meritokraattinen organisaatio, joten jokaisen eteneminen alkaa juuri siitä missä hänen omat lähtökohtansa ovat. Kahdessa vuodessa myös on aikaa selvittää, että tuntuuko Setin Temppeli olevan sellainen työväline, jolla kehittää itseään itse haluamaansa suuntaan. Mikäli henkilö ei osoita mitään kaipaamamme kaltaisia merkkejä kehityksestä tässä ajassa, katsomme ettei tämä nimenomainen initiatorinen koulu ole kyseiselle yksilölle sovelias ainakaan hänen kyseisessä elämänvaiheessansa.

K: Tulevaisuudessa olisin kiinnostunut yhteistyöstä Teidän, sekä jäsentenne kanssa, sillä perehdyttyäni Internet-sivuillanne esillä olleeseen materiaaliin, huomasin hämmästyksekseni oman maailmankatsomukseni poikkeavan varsin vähän esillä olleista ajatuksista (tosin poikkeuksiakin löytyy). Toistaiseksi minulla ei ole mitään tarvetta, eikä syytä liittyä Setin Temppeliin, mutta en sulje pois mahdollisuutta, että jonain päivänä vaikuttaisin keskuudessanne (jos se on edes mahdollista).

V (DEA) : Setin Temppeli ei ole yhtenäinen eikä rajoittava maailmankatsomus, vaan pikemminkin initiaation apuväline, joka tarjoaa resursseja oman maailmankatsomuksen rakentamiseen. Olemme itse asiassa hyvin kirjavaa porukkaa ja varsin eri mieltä monesta asiasta. Yhteistä on tiettyjen perusperiaatteiden järkkymätön kunnioittaminen ja kova halu/kyky niiden yksilölliseen soveltamiseen.

Setin Temppeliin liittyminen edellyttää dialogia Setin Papiston jäsenen kanssa. Dialogin tarkoitus on antaa initiaatille parempi kuva siitä, sopisiko Temppeli hänen tarpeisiinsa, mitä jäsenyys edellyttäisi ja niin edelleen. Mikäli jossain vaiheessa haluat tällaisen dialogin aloittaa, olet tervetullut sen tekemään (ks. yhteystiedot).

K: Mielestäni natsismissa on enemmän "hyvää" kuin seemiläisessä kapitalismissa. Mielipiteeni siis poikkeaa Setin Temppelin kannasta. Jos kuuluisin Setin Temppeliin, erottaisitteko minut?

V (KB) : Setin Temppelillä ei ole virallista poliittista kantaa, joten ketään ei myöskään eroteta pelkästään poliittisen mielipiteen vuoksi.

Koska Setin Temppelin ainoa yksilön toimintaa rajoittava sääntö on oman maansa lakien kunnioittaminen, ei ketään myöskään eroteta minkään poliittisen kannan mukaisen toiminnan vuoksi. Kaikki poliittinen toiminta ja poliittisten mielipiteiden esittäminen Setin Temppelin nimissä on kuitenkin kiellettyä.

Tässä yhteydessä on oleellista ymmärtää, että Setin Temppeli on keskittynyt nimenomaan yksilön tietynlaiselle kehitykselle. Tämä ei tietenkään sulje pois (laillista) poliittista toimintaa, mutta mikäli poliittinen toiminta jättää varjoonsa tai sulkee kokonaan pois yksilökeskeisen lähestymistavan (sen tarkemmin erittelemättä poliittisia suuntauksia), on ristiriita ilmeinen. Lisäksi poliittisiin suuntauksiin liittyy usein ideologioita, -ismejä, jotka itsessään toimivat todennäköisemmin objektiivisen tietoisuuden saavuttamisen ja yksilön vapautumisen esteinä, kuin sitä edistävinä asioina.

K: Onko ulkopuolisen mahdollista esimerkiksi tilata Setin Temppelin julkaisuja?

V: (KB) Ei ole. Tosin monet Setin Temppelin initaatit ovat julkaisseet erilaisia medioita hyödyntäen materiaalia, joka on kaikille saatavilla, ja jota myöten Setin Temppeliin voi tutustua epäsuorasti.

 

Etusivu | Kirjoitukset | Arkisto | Historia | Vastineet | FAQ | Blogi | Linkit | Päivitykset | Yhteystiedot